Har du problem med en vara du köpt hos oss? Här hittar du mer information om hur du kan få hjälp! 

Om du har frågor om garanti och serviceärenden kan du kontakta vår kundtjänst

Om du redan lämnat in en produkt kan du klicka här för att se viss information om din inlämnade reparation

Garanti

Vi lämnar 2 års garanti på större delen av vårt sortiment. Undantaget är produkter märkta med annan garantitid på nätet eller på kassakvittot/följesedeln. På förbrukningsvaror och medföljande tillbehör som t.ex. batterier och hörlurar gäller tillverkarens garanti, vilken kan vara kortare än huvudproduktens garanti (dock tre månader som kortast). Se medföljande produktdokumentation.

Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel. Förslitningsskador eller förbrukningsartiklar omfattas ej av garantin. Vidare gäller inte garantin vid skada orsakad av t.ex otur, olycka eller oaktsamhet.

Om aktuell verkstad bedömer att ett fel på en produkt ej är ett garantifel kan kunden komma att debiteras reparations- eller undersökningskostnad. Se våra reparationsvillkor på nätet. Teknikmagasinet ersätter ej förlust av datainformation vid eventuella garanti- och serviceärenden utan det åligger kunden själv att löpande ta säkerhetskopior. Teknikmagasinet ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet.

Vid åberopande av garanti:

Det snabbaste sättet att få hjälp är att vända sig till valfri Teknikmagasinet-butik, medtag din defekta produkt samt kvitto eller följesedel

Har du en defekt produkt levererad av någon av våra samarbetspartners ber vi dig kontakta oss på order@teknikmagasinet.com

Defekt produkt från samarbetspartner

Har du långt till våra butiker så kan vi självklart lösa det per post, fyll bara i detta formulär för att få en returfraktsedel.

Inköpsbevis i form av kassakvitto, följesedel, faktura eller dylikt måste alltid uppvisas/bifogas vid åberopande av garanti.

Returadress: Teknikmagasinet Service Box 121 631 02 Eskilstuna


Reklamation

I Sverige har vi en lagstadgad reklamationsrätt på 3 år. Det är den tid du som konsument har på dig att påtala ett fel som fanns vid leverans av varan. Reklamationsrätten ska ej förväxlas med en garantiutfästelse då det är köparen som ska bevisa att felet fanns på produkten på leveransdagen (för en vara som ligger inom reklamationsrätten, och är äldre än 6 månader samt utanför garantin).

På en vara inom garantiutfästelsen är bevisbördan säljarens. Om säljaren anser att garantin inte gäller är det säljaren som ska göra det sannolikt att felet är självförvållat (t.ex. genom utlåtande från verkstad).

Returadress: Teknikmagasinet Service Box 121 631 02 Eskilstuna

Läs mer på Konsumentverkets hemsida

Om du ska skicka en produkt till oss för reklamation så ber vi dig kontakta vår kundtjänst och uppge artikelnummer, produktnamn, inköpsdatum, kvitto-/ordernummer, vad som är fel och din postadress. Om vi behöver få in produkten för undersökning så skickar vi ut en fraktsedel så du slipper betala någon fraktavgift. Ange i ditt mail om du vill ha fraktsedeln elektroniskt (för att skriva ut den själv) eller om du vill få den via vanlig post.


Vanliga frågor

Hur lång garanti lämnar Teknikmagasinet?

Det beror på hur lång garanti tillverkaren lämnar. Vanligtvis lämnas 1-2 års garanti, på våra egna märken lämnas alltid 2 års garanti. Har din produkt kortare garantitid än 2 år framgår det på ditt inköps kvitto eller följesedel. Generellt är garantitiden kortare på medföljande tillbehör, t ex batterier och hörlurar, Vad som gäller för din produkt ska framgå i dokumentationen som följer med din produkt.


Måste jag gå med min trasiga produkt till samma butik som jag köpte den i?

Nej, du kan välja den av våra butiker som passar dig bäst. En vara inköpt i Sverige måste dock lämnas in i en svensk butik, en vara köpt i Norge måste lämnas in i en norsk butik osv.

Har du en defekt produkt levererad av någon av våra samarbetspartners ber vi dig kontakta oss på order@teknikmagasinet.com Defekt produkt från samarbetspartner


Jag har köpt en produkt utomlands. Kan jag lämna in den på Teknikmagasinet om jag betalar för reparationen?

Nej, tyvärr. Vi tar enbart emot produkter vi själva har sålt.


Får jag en ny produkt på en gång när jag reklamerar den eller måste den in på reparation?

Det beror dels på vilken produkt det är, och dels på hur lång tid som har gått sedan köpet. Vissa produkter repareras inte och byts därför ut i butik under hela garantitiden om felet är av garanti art. Andra produkter skickas på reparation. De flesta produkter som skickas på reparation har en sk DOA-tid (Defect On Arrival) vilket innebär att du kan få en ny produkt direkt inom ett visst antal dagar från köp. DOA-tiden brukar variera mellan 7-14 dagar.

Vid DOA-utbyten måste serienummer på ytteremballaget stämma överens med produkten, spara därför alltid originalkartongen den första tiden efter köpet. Om du t ex har en mobiltelefon som är defekt inom DOA-tiden, men inte har kvar originalkartongen, kan vi tyvärr inte byta ut den.


Hur lång tid måste jag vänta på min reparation?

Normal reparationstid är mellan 1-4 veckor. Vi samarbetar med ett stort antal verkstäder och deras handläggningstider kan vi tyvärr inte råda över.


Vilka fel täcks av garantin?

Garantin täcker tillverkningsfel. Om felet beror på oaktsamhet, olyckshändelse eller andra yttre omständigheter gäller inte garantin. Om serviceverkstaden konstaterat att felet inte är ett garantifel får du ett kostnadsförslag om produkten är möjlig att reparera mot kostnad.


Varför har vissa produkter bara 1 års garanti när det enligt lag är 3 års reklamationsrätt?

Teknikmagasinet lämnar samma garanti som tillverkaren lämnar på sina produkter. Det är viktigt att veta att garanti och reklamationsrätt inte är samma sak. Under garantitiden åligger det säljaren att klargöra varför garantin inte gäller om säljaren skulle anse att felet inte klassas som garanti. Efter garantitiden, men inom reklamationsrätten, åligger det köparen att göra sannolikt att felet fanns på inköpsdagen och är ett tillverkningsfel. Den 3-åriga reklamationsrätten talar om hur lång tid från köpet du har på dig att påtala ett fel som fanns vid inköpstillfället. Skillnaden är alltså den sk bevisbördan.


Vad händer om jag försöker laga min trasiga produkt själv och misslyckas?

All garanti förverkas vid egna ingrepp. Får du fel på en av våra produkter, kontakta inköpsstället.


Jag har långt till närmaste butik, hur gör jag om jag vill lämna in en vara jag köpt för service?

https://www.teknikmagasinet.se/kundtjanst/service-support


Om min produkt går sönder inom tiden för öppet köp, kan jag lämna tillbaka den då precis som vid ett vanligt öppet köp?

Öppet köp gäller obegagnade och felfria varor vilket det inte handlar om i sådana fall. Vanliga reklamationsrutiner för respektive produkt tillämpas.