Hoppa till innehållet
 
Sök

Hållbarhetsredovisning

 Det här är Teknikmagasinet

Från en butik 1989 har vi vuxit och är idag över 50 butiker i Sverige, närmare 40 butiker i Norge, samt nätbutiker i båda länderna. Vårt huvudkontor ligger i Sundbyberg. Centrallagret är beläget i Eskilstuna.

892x400_Miljöbild_2.png

 En lite roligare vardag

På Teknikmagasinet lever och andas vi allt som är lite roligare. Vi finkammar internet, mässor, världen och det observerbara universumet efter de bästa prylarna som vi tror du kommer älska. Det är därför vi har tusentals spännande saker att upptäcka, och vårt sortiment rymmer allt från hoverboards och stressbollar till gamingtillbehör och soldrivna robotar. Vi har smart teknik som gör ditt liv enklare, som snabba mobilladdare, fitnessarmband och trådlösa hörlurar, samt roliga gadgets som passar alla åldrar. Du kan alltid hitta något till dig själv eller något att ge bort i present. 

Vi ser också till att allt håller hög säkerhet och kvalitet innan vi ställer det på hyllorna. En trygghet för våra kunder och en självklarhet för oss.

Vi tar vårt jobb på allvar, men gör det med glimten i ögat. Vårt roliga och ibland galna sortiment präglar både våra personligheter och vårt sätt att tänka. Det är därför inga konstigheter när vi skämtar och skojar med våra kunder, bjuder på svinstark chilisås eller anordnar rallytävlingar. Det har varit en del av vårt DNA ända sedan våra grundare öppnade den första butiken i Skärholmen 1989.

 

På Teknikmagasinet anser vi att hållbarhetsutveckling är en förutsättning för företagets framgångar. Vi strävar alltid efter att sätta ett leende på våra kunders läppar. Detta åstadkommer vi delvis genom att alltid erbjuda det senaste inom smart teknik och skojiga, underhållande prylar & spel. Det vill vi komplettera med att tillhandahålla snabb och relevant service med hjälp av vår kunniga och trevliga personal.

Teknikmagasinet ser en utveckling inom detaljhandeln där e-handeln står för en allt större andel av totala försäljningen. Detta ger kunden bl.a. en bättre transparens över pris och produkt, men samtidigt ökar avståndet i relationen mellan handlare och konsument. Hur vet jag som konsument att den produkt jag köper uppfyller de lagar och regler som råder i landet, och att den i övrigt är fri från farliga kemikalier och säker att använda? Hur vet jag att produkten har producerats enligt etablerade regler för mänskliga rättigheter och miljö?

Oavsett om du handlar en present till dig själv eller till någon annan så vill vi att du ska känna dig säker på att du har köpt en produkt som genom hela förädlingsprocessen har producerats med justa villkor och med minimal negativ påverkan på miljön. Genom att aktivt arbeta med dessa frågeställningar vill Teknikmagasinet stå för en trygghetsstämpel som även den ska bidra till att sätta ett leende på våra kunders läppar.

 

 Hur har vi valt ut vilka hållbarhetsområden vi prioriterar?

Teknikmagasinets två primära resurser är; våra ca 600 anställda och de tusentals produkter som vi saluför i våra butiker. Det är därför naturligt för oss att merparten av planerade aktiviteter har dessa två områden i fokus.

Inom området Social Förhållanden/Personal hämtar vi kontinuerligt input från våra medarbetare via bl.a. våra Butikschefsträffar och Butiksråd. Vidare har vi en tradition av att även personal på huvudkontoret praktiserar i någon av våra butiker minst en gång per år. Detta hjälper oss att förstå vilka upplevelser och utmaningar som anställda ställs inför.

Många av våra produkter produceras i Asien. Miljöarbetet fokuserar därför på att säkerställa en produktionsprocess hos våra leverantörer som genererar minimal negativ påverkan på den lokala miljön där, på totala transportflödet från producent till våra kunder.

Även aktiviteter på temat Mänskliga Rättigheter och Antikorruption har primärfokus på våra samarbetspartners i Asien, där risknivån inom dessa områden är relativt högre.

 

 Övergripande mål

En hållbar utveckling för Teknikmagasinet
Miljö
Sociala förhållanden & Personal
Mänskliga rättigheter
Antikorruption

 

 Miljö

Teknikmagasinet strävar efter att all vår verksamhet sker med minimal negativ påverkan på miljön. Detta är ett krav som vi inte bara ställer på oss själva, utan även på våra samarbetspartners. För att kvalificera sig om leverantör till Teknikmagasinet åtar man sig att efterleva specifika miljökrav genom produktions- och distributionskedjan. Dessa krav reglerar bl.a. användning av energi, utsläpp och industrivatten.

En stor del av miljöarbetet är fokuserat på att minimera avtrycket från transporter. Här jobbar Teknikmagasinet aktivt för att i första hand minimera andelen flygtransporter, som har störst negativ påverkan på miljön. Teknikmagasinet jobbar dessutom aktivt för att reducera antalet transporter, genom konsolidering och bättre planering.

 

892x400_Miljöbild.png

 Sociala förhållanden & Personal

TM – andan är vår värdegrund och vår kultur. Arbetet på Teknikmagasinet präglas i alla led av dessa tre grundvärderingar. Denna värdegrund är baserad på våra anställdas åsikter och har tagits fram genom att alla anställda i alla butiker, på vårt huvudkontor och vårt lager har fått säga vad de tycker är utmärkande för att jobba på just Teknikmagasinet.

Humor

På Teknikmagasinet tar vi vårt jobb på allvar, men alltid med glimten i ögat. Vårt roliga och ibland galna sortiment präglar både våra personligheter och vårt sätt att tänka. Just därför är det inte konstigt att vi skämtar och skojar med våra kunder eller delar ut katalogen iförda kycklingdräkter. Vi har roligt på jobbet och vill att det smittar av sig på våra kunder!

Service

I våra butiker är det en självklarhet att var och en av våra kunder alltid ska få service i världsklass och vi går gärna utanför ramarna för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Samma sak gäller inom företaget. Vi ger lika bra service till alla våra kollegor oavsett om det är de allra närmaste eller från en annan butik eller avdelning. Alla ställer upp för varandra när det behövs.

Gemenskap

På Teknikmagasinet är atmosfären väldigt avslappnad och gemenskapen väldigt stark. Varje person spelar en avgörande roll i vår framgång oavsett om man är vd eller jobbar extra. Vi tycker byråkrati är tråkigt och har istället korta beslutsvägar så man kan lägga sin tid på det som är roligt. Det leder till att avstånden känns väldigt små trots att företaget är stort. Allas röster hörs och vi finns alltid tillgängliga för varandra.

Hur påverkar TM-andan verksamheten?

TM-andan bidrar till en trivsam och stöttande miljö där medarbetare kan ha kul på sin arbetsplats. Det är en kultur som vi tror spelat en viktig roll i Teknikmagasinets tidigare framgång, och kommer vara avgörande för framtida framgångar. Vi menar också att kulturen är en viktig faktor som kan få medarbetare att attraheras av och vilja utvecklas med Teknikmagasinet.

Det är därför naturligt att flera av våra planerade initiativ för att sänka personalomsättningen också är tätt sammankopplade med att utveckla TM-andan. Vi planerar att mäta upplevelsen av kulturen genom att påbörja medarbetarundersökningar under det kommande året.

892x400_Personal.png

Målsättning

Våra duktiga medarbetare är Teknikmagasinets ryggrad. Vi är övertygade om att det personliga mötet med kunden är avgörande för vår verksamhet. Alla medarbetare arbetar därför efter devisen att våra kunder är det viktigaste vi har och kunderna är fortfarande anledningen till att vi har våra jobb och de betalar varje krona av vår lön.

Med det som bakgrund är det oerhört viktigt för Teknikmagasinet att behålla och utveckla kompetensen hos våra medarbetare. Vårt mål är att sänka personalomsättningen med 25 % utifrån dagens nivåer. Vi gör det genom flera initiativ, kort beskrivna här nedan.

Internkommunikation

Vi står inför en implementation av en strategi för internkommunikation. Ett led i den implementationen är en lansering av en portal som bland annat ger våra, geografiskt utspridda, medarbetare ytterligare möjlighet att kommunicera med varandra och sprida såväl kunskap som inspiration. Dessutom kommer det göra det enklare för våra medarbetare att orientera sig i informationsflödet och på ett enklare sätt kunna ta del av rutinbeskrivningar och viktig information.

Onboarding

Vi kommer under det kommande året utveckla vår onboarding-process och på så vis ge nya medarbetare rätt förutsättningar att snabbt komma in i arbetet. Vi gör det genom att förtydliga ansvaret för handledaren i onboarding-processen och övergå till blended learning med nytt förbättrat utbildningsmaterial som är bättre anpassat till målgruppen.

Butiksråd

Merparten av alla initiativ som genomförs diskuteras i ett butiksråd där medarbetare från olika delar av organisationen deltar. Genom butiksrådet går det se förändringar från olika synvinklar vilket ger värdefull input till projektledaren och bidrar till ett framgångsrikt projekt.

 

 Mänskliga rättigheter

För oss på Teknikmagasinet är det viktigt att de produkter som vi saluför är producerade under förhållanden som både uppfyller internationella krav och förordningar, men också enligt villkor som vi själva kan acceptera.

För att säkerställa detta har Teknikmagasinet etablerat en policy – Ethical Purchasing Policy (EPP).

För att få leverera produkter till Teknikmagasinet måste leverantörer först förbinda sig till specifika etiska och social regler via Teknikmagasinets EPP policy. Här ingår bl.a. nolltolerans mot tvångsarbete, barnarbete och diskriminering, men även flertalet miljöfaktorer.

Teknikmagasinet utför regelbundna kontroller, i egen regi eller via samarbetspartners, att leverantörerna kontinuerligt efterlever dessa åtaganden.

 

 Antikorruption

Teknikmagasinets verksamhet finns primärt i Sverige, Norge, Finland – länder som enligt flertalet studier har förhållandevis låg grad av korruption (källa www.transparency.org).

Bolaget har etablerade rutiner på plats som anses funktionella för att förhindra & upptäcka korrupt beteende i verksamheten. Dessa inkluderar bl.a.:

  • Attestrutiner som säkerställer att behörig person godkänner transaktioner
  • ”Two-eyes-principal” som säkerställer att personer inte kan agera på egen hand.
  • ”Farfarsprincip” som säkerställer att en medarbetare inte kan attestera sina egna transaktioner.
  • Ansvarsfördelning mellan leverantörsförhandlingar/avtal och inköp.

 

 Prioriterade områden & målsättningar

Område

Målsättning

Planerade aktiviteter 2018/19

Miljö

Gradvis reducera andelen flygfrakt, som idag uppgår till ca 15%, till närmare 0%.

•Förbättra prognosarbetet för att reducera mängden ”sista-minuten beställningar”

•Förbättra möjlighet till konsolidering av försändelser.

Motiverade & nöjda medarbetare

Målsättningen är att reducera omsättningshastigheten på personal med 25%.

•Nytt On-boarding program.

•Ny digital modul för förbättrad kommunikation med personal och mellan personal, där man kan ta del av relevant information och utbyta information med varandra.

•Implementera ett Butiksråd – ett forum där butikschefer kan komma med idéer och få förhandsinformation att testa nya koncept mm.

Mänskliga rättigheter

Andelen leverantörer som signerat EPP policy ska närma sig 100%.

•Uppdatera och teckna nya leverantörsavtal med gällande EPP policy.

•Utveckla och systematisera process för uppföljning och revision.

Antikorruption

Ej prioriterat område

•Inga planerade aktiviteter (bibehåll och bevaka)

Produktansvar

Alla produkter som saluförs ska vara ”CE” märkta och uppfylla krav på kemikalieinnehåll.

 

 

 Process & ansvar - Hur jobbar vi med målen?

  • Ledningsgruppen ansvarar för implementation och uppföljning av beslutade aktiviteter.
  • Aktiviteterna är fördelade med ansvar per funktion
  • Respektive funktionsansvarig redovisar uppföljning och planerade nästa steg månadsvis för ledningsgruppen.

 

har lagts i kundvagnen